Ik ben werkzaam als fulltime kunstenaar met als medium fotografie. Ik ben afgestudeerd op de Rietveld Academie met als specialiteit Het Portret. Vanuit mijn liefde voor het portret is mijn interesse steeds meer richting het stilleven gegroeid, echter de benadering is hetzelfde gebleven. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de essentie van het gekozen onderwerp te komen.

In mijn Fotografie gebruik ik bewust donkere achtergronden, waardoor hetzelfde effect gecreëerd wordt als bij de oude meesters; namelijk het gekozen onderwerp wordt in al zijn schoonheid zichtbaar gemaakt. Je dwingt de kijker een bepaalde richting uit waardoor de schijnbare eenvoud een enorme genialiteit onthuld. Voor mij is het geruststellend om te ervaren dat door de eeuwen heen, ondanks oorlogen natuurrampen en de snel veranderende wereld om ons heen, de bloemen altijd zijn gebleven. In de bloemen, planten en gewassen zit een troostende continuïteit door het gegeven dat ze er elk jaar weer zijn. Al sinds mensenheugenis worden deze dan ook dankbaar gebruikt in de kunst. Hier schuilt voor mij de kracht van het wonder van de natuur; Ik wil kunst laten zien waarin ze binnen haar historische context zichtbaar wordt en mensen er troost, rust en moed uit kunnen putten. Haar schoonheid en kracht maakt de mens gelukkig. Wanneer de kijker gevoelens van verwondering, rust en dankbaarheid  ervaart bij een werk dat door mijn hand is vervaardigd is dit voor mij het hoogst haalbare als kunstenaar.

Met Liefde, Diana


I work as a full-time artist with photography as my medium. I graduated from the Rietveld Academy with a specialty in  Portrait. From my love for the portrait my interest has grown more and more towards still life, but the approach has always remained the same. I try to get as close as possible to the essence of the chosen subject.In my Photography I deliberately use dark backgrounds, creating the same effect as with the old masters; namely, the chosen subject is made visible in all its beauty. You force the viewer in a certain direction, so that the apparent simplicity reveals an enormous genius. For me it is reassuring to experience that through the ages, despite wars, natural disasters and the rapidly changing world around us, the flowers have always remained. There is a comforting continuity in the flowers, plants and crops due to the fact that they are there every year. They have been gratefully used in art since time immemorial. Here for me lies the power of the wonder of nature; I want to show art in which it becomes visible within its historical context and people can find comfort, peace and courage from it. Its beauty and strength makes man happy. When the viewer experiences feelings of wonder, peace and gratitude in a work made by my hand, this is the highest attainable for me as an artist.

With love, Diana

Using Format